Reglement

NYT-NYT: Regelgrundlaget til DM 2019 er blevet opdateret pr. 21. januar 2019

Hierarkisk udgør de internationale ’FIS regler’ (se link) og ’Langrendsreglementet’ fundamentet i regelsættet.

Indtil et nyt ’Langrendsreglement’ er færdigudarbejdet, er det den netop udarbejdede ’Vejledning til deltagere’ (se Vejledning til deltagere – final – version 1.0) som sammen med ’FIS reglerne’ udgør regelsættet til DM 2019. Alle hidtidige regelsæt erstattes dermed.

Vejledningen er opdelt i 4 kapitler, som følger stævnets kronologiske afvikling: ’Ved tilmelding’, ’Før konkurrencen’, ’Under konkurrencen’ og ’Efter konkurrencen’.

På sigt er det planen også at udarbejde en ’Vejledning til arrangører’.

Deltageren har pligt til at kende reglementet og følge dets bestemmelser. Særlige retningslinjer og bestemmelser som fastsættes af stævneledelsen skal følges.