Reglement

Regelgrundlaget til DM 2023 (senest opdateret 21. januar 2019)

Hierarkisk udgør de internationale ’FIS regler’ (se link) og ’Langrendsreglementet’ fundamentet i regelsættet.

Indtil et nyt ’Langrendsreglement’ er færdigudarbejdet, er det ’Vejledning til deltagere’ (se Vejledning til deltagere – final – version 1.0) som sammen med ’FIS reglerne’ udgør regelsættet til DM 2023. Alle hidtidige regelsæt erstattes dermed.

Vejledningen er opdelt i 4 kapitler, som følger stævnets kronologiske afvikling: ’Ved tilmelding’, ’Før konkurrencen’, ’Under konkurrencen’ og ’Efter konkurrencen’.

På sigt er det planen også at udarbejde en ’Vejledning til arrangører’.

Deltageren har pligt til at kende reglementet og følge dets bestemmelser. Særlige retningslinjer og bestemmelser som fastsættes af stævneledelsen skal følges.